Porta Aperta - Cover

LanguageCert za engleski jezik

LanguageCert su inovativni, pouzdani i međunarodno priznati testovi iz engleskog i španskog jezika koji su razvijeni po izuzetno rigoroznim standardima. LanguageCert ispiti iz engleskog jezika priznati su od strane OfQual-a, institucije za odobravanje obrazovnih kvalifikacija u Engleskoj, ali i mnogih drugih zvaničnih institucija, organizacija i unverziteta širom svijeta. Ovi ispiti su inovativni zato što nude klijentima fleksibilan način polaganja koristeći sofisticiranu tehnologiju koja osigurava bezbjednost, udobnost i efikasnost.

Kao i Kembridž ispiti, LanguageCert nude kompletnu paletu nivoa usklađanih sa CEFR okvirom i prihvaćenih širom svijeta za upis na strane univerzitete.  LanguageCert spadaju u grupu ESOL ispita koji su namijenjeni polaznicima kojima engleski nije maternji jezik.

Inovativnost LanguageCert ispita je i u tome što ih možete zakazati i polagati u veoma kratkom roku, i to na više načina i više lokacija. Možete polagati na tri načina: kompjuterski test (computer-based), papirni test (pen and paper) ili online proctored test koji polažete na bilo kom mjestu gdje se nalazite a koristi naprednu tehnologiju za administriranje testa, bez fizički prisutnog dežurača ili administratora. Online proctored test je veoma udoban način polaganja ukoliko niste u mogućnosti da dođete u naš prostor a rezultate dobijate najkasnije za tri dana.

Još jedna pogodnost ovih ispita je što možete nanovo polagati određenu komponentu koju niste dobro uradili i mijenjati termin ispita u vrlo kratkom roku, uz dodatnu nadoknadu.  

LanguageCert ispiti se mogu polagati bilo kad tokom cijele godine a cijene su dostupne u priloženoj tabeli.

Paleta LanguageCert ESOL ispita:

 

LanguageCert Test of English (LTE)

LTE su ispiti pojedinačnih jezičkih komponenti koji vam omogućavaju da polažete samo ono što vam je potrebno za specifičnu svrhu. Kontaktirajte nas da dobijete detaljne informacije o ispitima navodeći za koju svrhu vam treba ispit na education@portaaperta.me. Ove ispite mogu polagati kako totalni početnici tako i oni sa određenim znanjem, ali se ispiti razlikuju u odnosu na status kandidata.  

Paleta LTE ispita:

 

Pripremni kursevi za LanguageCert ispite

Porta Aperta vam nudi pripremne kurseve za sve nivoe LanguageCert-a, od A1 do C2. Kursevi se mogu organizavati u manjim grupama ili kao individualni časovi. Ukoliko želite da se upišete na neki od LanguageCert kurseva, javite nam se na education@portaaperta.me.

Cjenovnik LanguageCert ispita možete pronaći na ovom linku.

Detaljno o svakom nivou pojedinačno, pogledajte niže.