Porta Aperta - Cover

A1 Young Learners Owl

LanguageCert Young Learners ESOL Owl

Drugi korak u evaluaciji znanja engleskog jezika za mlade učenike (uzrasta 7+). Pisani (slušanje, čitanje, pisanje) i govorni (govor) ispit, okvirno usklađen sa CEFR nivoom A1.

O ispitu:

•    Kreiran specijalno za djecu
•    Teme su prilagođene uzrastu i od interesovanja su djeci, kao što su porodica, hobi ili svakodnevne životne situacije
•    Sastoji se od pisanog (slušanje, čitanje, pisanje) i usmenog (govornog) ispita, nakon kojih se stiču 2 zasebna sertifikata

Pisani ispit:

•    Klasični (papir-olovka)
•    Trajanje 1 sat 15 minuta

Govorni ispit:

•    Lično
•    Trajanje 7 minuta

Sertifikate izdaje LanguageCert a isporučuju ih ispitni centri.