Porta Aperta - Cover

Aptis

Aptis je visoko pouzdani online test Britanskog savjeta (British Council) koji sa velikom preciznošću testira znanje engleskog jezika kandidata u različitim jezičkim vještinama. Aptis se sastoji od pet  komponenti koje se polažu odvojeno i to:

Reading – razumijevanje pročitanog teksta (35 min);

Grammar and Vocabulary (25 min);

Writing – pisanje eseja i drugih kraćih formi (50 min);

Listening – razumijevanje prirodnog govora (40 min) i

Speaking – vještina usmene komunikacije na engleskom (12 min).

Svakoj vještini koja se testira dodjeljuje se CEFR nivo. Ako su sve komponente završene u datom vremenu, dodjeljuje se ukupni CEFR nivo. Svaki CEFR nivo opisuje jezičke kompetencije u pojedinim vještinama koje su opisane na poleđini sertifikata.

S Aptisom možete:

Aptis je izuzetno fleksibilan test koji možete polagati bilo kada u toku godine a rezultate dobijate za 48 sati.

Pripremite se za Aptis test, preuzmite Vodiče za kandidate:

Aptis Generalpreuzmi

Aptis Advancedpreuzmi

Aptis Complaints and Appeals policypreuzmi