Porta Aperta - Cover

Cambridge English

Porta Aperta je akreditovani centar za polaganje prestižnih međunarodnih ispita iz engleskog jezika Cambridge English po principu "zatvorenog centra". To znači da Cambridge English ispite kod nas mogu polagati isključivo polaznici naših kurseva engleskog jezika koji se odvijaju u školama Helen Doron English i Porta Aperta. Ukoliko želite da polažete Kembridž ispit kod nas a niste naš polaznik, razmotrite mogućnost da upišete neki od naših kurseva na strani Porta Aperta škola stranih jezika.

_____

Cambridge English je dio Univerziteta u Kembridžu i kao takav uživa globalnu reputaciju za akademsku izvrsnost. Sva saznanja u oblasti testiranja jezičkih vještina proističu iz obimnih istraživanja i ekspertize ovog odsjeka, što koriste kako bi kreirali ispite koji odgovaraju na realne potrebe svojih korisnika.

Cambridge English ispite priznaje preko 25.000 univerziteta, poslodavaca i vlada širom svijeta. Ovi testovi mogu otvoriti vrata internacionalnom visokom obrazovanju i poboljšati šanse za zaposlenje jer su globalno priznati i cijenjeni.

 

Cambridge English ispiti za djecu (Young Learners)

 

 

Cambridge English Young Learners međunarodni ispiti za uzrast od 6 – 12 godina dizajnirani su brižljivo sa ciljem da podstaknu djecu da već u ranom uzrastu upoznaju djecu i roditelje sa kvalitetnim obrazovanjem i testiranjem kao načinom provjere napretka.

Za ovaj uzrast postoje tri nivoa: pre-A1 Starters, A1 Movers i A2 Flyers, i svaki nivo se sastoji od tri komponente koje testiraju različite jezičke vještine: slušanje & razumijevanje govora, čitanje & pisanje i govorne vještine. Testovi su osmišljeni tako da učine učenje engleskog zabavnim te da djeca uživaju u procesu učenja ali i da daju djeci i roditeljima priliku da proslave postignuća i uspjeh u engleskom. Iz tog razloga  testovi koriste za uzrast adekvatne aktivnosti i raznobojne slike, i svi kandidati dobijaju sertifikat koji pokazuje njihovo postignuće u formi od jednog do pet štitova po komponenti. Istraživanja iz mnogih zemalja pokazuju kako Starters, Movers i Flyers motivišu djecu, podstiču njih i njihove nastavnike da uče cijeli spektar jezičkih vještina i pomažu im da vide gdje treba da se poprave.

Zato uvođenje Cambridge English testova u ranom uzrastu ima višestruku važnost: za sticanje realnog uvida u napredak djeteta u pojedinačnim vještinama, kao podsticaj za cjelovito učenje jezika u širokom spektru vještina, za upoznavanje sa međunarodnim standardima učenja i testiranja stranih jezika koje će im kasnije biti od velike koristi ukoliko se odluče da jedan dio školovanja provedu u inostranstvu, i konačno, kao potvrda uspjeha djeteta koje će ga snažno motivisati. 

Kod nas možete polagati sve nivoe iz palete Kembridž ispita. Helen Doron English nudi posebne kurseve koji pripremaju polaznike za polaganje Kembridž ispita ali ovi ispiti se mogu polagati i nezavisno od kursa, ukoliko se osjećate spremnim za ispit ili ste pohađali neki od drugih kurseva u školi Porta Aperta. 

 

✔️Pre A1 Starters

✔️A1 Movers

✔️A2 Flyers

✔️A2 Key English Test (KET)

✔️B1 Preliminary English Test (PET)

✔️B2 First Certificates in English (FCE)

✔️C1 Cambridge Advanced English (CAE)

✔️C2 Cambridge Proficiency in English (CPE)

✔️B1 Business English Preliminary

✔️B2 Business English Vantage

✔️C1 Business English Higher

 

Preuzmite brošure za pripremu 

Kembridž ispiti se mogu polagati nekoliko puta godišnje u Helen Doron English školi u Podgorici. Cijena ispita integrisana je u cijenu kursa i može se plaćati u 10 mjesečnih rata, odnosno u onoliko rata koliko traje kurs. 

Informišite se dataljnije o Cambridge English ispitima i preuzmite korisne materijale na ovim linkovima:

 

✔️Info about Cambridge English

✔️Cambridge exams

✔️Teaching and preparing/ teachers+learners

✔️Practice tests

✔️Resources for teachers

✔️Learning resources

✔️Info for parents

✔️Cambridge English scale

✔️CEFR