Porta Aperta - Cover
Međunarodni ispiti

SELT ispiti za vizu UK

Porta Aperta je licencirani centar za registraciju za SELT ispite za vizu za Ujedinjeno Kraljevstvo.
Nudimo i individualne časove kao pripremu za polaganje ispita.
Zakažite ispit u bilo koje vrijeme tokom godine

Pokriva SVE vrste viza – za boravak, rad ili studiranje u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ovaj test je od 2019. odobrilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Velike Britanije i pouzdan je izbor hiljada ispitanika iz preko 120 zemalja.

SELT ispiti su ispiti odobreni od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, usklađeni sa CEFR, za vize i imigraciju u Ujedinjeno Kraljevstvo (UKVI) širom svijeta, koji pokrivaju zahtjeve za sve vrste viza. Nudimo SELT ispite sa 2 vještine (govor i slušanje) i 4 vještine (slušanje, čitanje, pisanje i govor), u zavisnosti od tipa vize. Kandidati koji polažu SELT ispit koji uključuje 4 vještine mogu odvojeno da polažu pismeni (slušanje, čitanje, pisanje) i govorni dio pod uslovom da ih polažu u razmaku od 14 dana.
Svi LanguageCert SELT ispiti moraju se polagati u odobrenim SELT ispitnim centrima.

SELT Slušanje, čitanje, pisanje, govorni dio

- pismeni dio ispita (slušanje, čitanje i pisanje) se radi na kompjuteru i traje oko 3 sata (u zavisnosti od nivoa ispita)
 
- govorni dio predstavlja onlajn intervju sa ispitivačem i traje do 15 minuta (u zavisnosti od nivoa ispita)
 
- zvanični rezultati su dostupni u roku od 5 radnih dana 

SELT govorni dio i slušanje

- onlajn intervju sa ispitivačem 

- sastoji se od 4 dijela i traje između 8 i 13 minuta (u zavisnosti od nivoa ispita)

- preliminarni i zvanični rezultati za samo 3 radna dana!