Porta Aperta - Cover

B1 Achiever

LanguageCert International ESOL B1 Achiever

Pisani (slušanje, čitanje, pisanje) i usmeni test (govorni dio) engleskog jezika, usklađen sa nivoom B1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike*. Ispiti se polažu preko naše globalne mreže ispitnih centara ili onlajn.

LanguageCert International ESOL B1:

•    Stiču se dva zasebna sertifikata: za pisani i za govorni dio  
•    Oba ispita se mogu polagati zajedno ili nezavisno jedan od drugog

Pisani test:

•    Papirni/kompjuterski u autorizovanim ispitnim centrima ili sa administratorom na daljinu u realnom vremenu
•    Trajanje 2 sata 40 minuta

Govorni test:

•    Uživo ili onlajn sa ispitivačem 
•    Trajanje 12 minuta

Na nivou B1, kandidat je u stanju:

• da prenosi informacije, osjećanja i mišljenja o poznatim temama (porodica, posao, škola, putovanja i slobodno vrijeme)
• da se uključi u razgovor kako bi postigao/la zajedničko razumijevanje
• da proizvodi jednostavne, povezane tekstove
• da opiše svoja iskustva, događaje, nade i ambicije
• da razumije jednostavne časopise/novinske članke