Porta Aperta - Cover
15.12.2022.

Počeo upis za Helen Doron English!

Počeo upis za Helen Doron English!

Porta Aperta, kao nosilac međunarodne franšize Helen Doron English, objavila je početak upisa za Helen Doron kurseve u januaru 2023. Helen Doron English je jedinstveni metod koji koristi igre, pokret, muziku i mnogo zabave kako bi djeca najmlađeg uzrasta napredovala učeći na prirodan i zabavan način.

Helen Doron nudi preko 10 različitih kurseva za uzrast od 3 mjeseca pa do 19 godina a učenici iz godine u godinu napreduju krećući se od nižih ka višim nivoima. Helen Doron metod je zasnovan na stvarnom upotrebnom jeziku tako da naši polaznici, čak i oni najmlađi, koriste engleski sa velikim samopouzdanjem. Što se ranije krene, to je usvajanje jezika lakše i uspješnije za djecu.

Ovi kursevi pažljivo su prilagođenih različitim starosnim grupama, nivoima i stilovima učenja, koji se odvijaju u malim grupama od 6 do 8 učenika. Svi kursevi usklađeni sa Evropskim jezičkim okvirom (CEFR) i obuhvataju nivoe od A2 do B2. Potražite više informacija na našem Helen Doron sajtu www.helendoron.me.