Porta Aperta - Cover
09.11.2022.

Međunarodni forum tužilaca TAIEX

Međunarodni forum tužilaca TAIEX

Porta Aperta je nedavno imala čast i dužnost da pruži servis višejezičnog simulatnog prevođenja za učesnike 22. Međunarodnog foruma za tužioce u okviru TAIEX programa na kome su prisutvovali delegati iz 31 zemlje svijeta, a koji se održao u Budvi od 8. do 9. novembra 2022. Tema konferencije je bila borba protiv prekograničnog organizovanog kriminala, a Porta Aperta je obezbijedila prevođenje na engleski i francuski jezik. Počastvovani smo što nam je ukazano povjerenje da sarađujemo na događaju ovako visokog nivoa i ponosni na naše prevodioce koji su pružili briljantnu uslugu.