Porta Aperta - Cover

Važna napomena

Porta Aperta ne može da garantuje klijentima da će biti primljeni na željeni univerzitet ili dobiti vizu, o tome odlučuju te institucije, ali vam možemo pomoći da se adekvatno pripremite.