Porta Aperta - Cover

Poslovni engleski za kompanije

Ukoliko vaša kompanija želi da organizuje kurs engleskog jezika za svoje zaposlene ili ima potrebu za specifičnim kursom vezanim za sektor poslovanja (engleski za turizam, poljoprivredu, medicinu itd.), Porta Aperta može pripremiti kurs po vašoj mjeri i organizovati ga u našem ili vašem prostoru.  Imamo iskustva u radu sa vodećim poslodavcima u Crnoj Gori sa kojima uspješno sarađujemo više godina.  Možemo i vama pomoći da poboljšate jezičke kompetencije svojih zaposlenih i unaprijedite svoj biznis profesionalnom komunkacijom sa međunarodnim partnerima. Kontaktirajte nas na portaaperta@education.me i saznajte više o našim uslugama.

Porta Aperta, vaša otvorena vrata ka uspjehu.