Porta Aperta - Cover

Opšti kursevi engleskog jezika

Naši kursevi engleskog jezika odvijaju se u malim grupama do osam polaznika u kojim njegujemo individualizirani pristup učenju i obezbjeđujemo da svaki polaznik dobije potrebnu pažnju.  Porta Aperta ima fleksibilan pristup u radu sa klijentima pa je moguće dogovarati termine koji najbolje odgovaraju vašim poslovnim i ličnim obavezama.

Bilo da ste početnik u učenja jezika ili želite da dostignete viši nivo, ili imate potrebu da poboljšate govorni engleski, naši kvalifikovani i iskusni predavači će oblikovati kurs prema vašim potrebama.  Kontaktirajte nas na portaaperta@education.me i zakažite inicijalno testiranje. 

Tu smo za vas. Porta Aperta, vaša otvorena vrata ka uspjehu.