Porta Aperta - Cover

Logistička podrška

Logistička podrška klijentima 

 

Porta Aperta svojim klijentima nudi i dodatnu logističku podršku povezanu sa primarnom uslugom prevođenja kao što je ugovaranje sastanaka, štampanje, koričenje i vezivanje prevedenog materijala, izrada zapisnika nakon sastanaka na kojima smo pružli prevodilačke usluge, pomoć u tumačenju prevedenog materijala, povezivanje sa advokatima, notarima i knjigovođama, kurirske i slične logističke usluge tokom i nakon izvršenih primarnih usluga.