Porta Aperta - Cover

Crnogorski za strance i školarce

Stranci koji borave u Crnoj Gori, ili koji se pripremaju do dođu u Crnu Goru, mogu dobiti personalizovanu obuku iz crnogorskog jezika u našem centru ili online. 

Porta Aperta takođe organizuje pripremu učenika osnovnih i srednjih škola za polaganje eksternih ispita iz crnogorskog (maternjeg) jezika.

Tu smo za vas,

education@portaaperta.me.